DClaims

Eina de gestió de chargebacks i altres gestions de Backoffice bancari

Gestió de chargebacks

Grup Diusframi ofereix als seus clients una potent eina basada en la tecnologia més avançada, amb la qual poder gestionar els chargebacks d'una forma àgil i efectiva, evitant processos tediosos i costos a nivell de temps i recursos.

DClaims és un programari especialitzat en la gestió de chargebacks, creada per i per a experts en el sector de mitjans de pagament, amb informació actualitzada i adaptada tant als canvis normatius, com a les necessitats de cada client.

Aspectes clau de la nostra solució de chargebacks

Tecnologia i innovació

Aprofita les tecnologies actuals, permetent la reducció d'errors i millorant la consistència del procés:OCR/ICR, ML, BPM, RPA ... i connexió amb altres aplicatius

Normativa i seguretat

Experts en entorns nacional i internacional. Processos basats en el compliment de la normativa de les marques VISA, MasterCard, American Express, Multibanco, etc.

Connexió amb marques

Comptem amb un equip expert especialitzat en el manteniment en les connexions amb les marques.

Automatització

Els automatismes implementats permeten una reducció substancial de la càrrega operativa i per tant del personal assignat.

Seguretat i certificació

La solució permet una fàcil adaptació als canvis normatius, així com l' autogestió, monitoratge i seguiment per part de l' entitat.

Millora contínua

Solució en constant evolució i liderada per experts.

Lograms en cada fase del cicle de vida de les disputes

Principals funcionalitats de l' eina

Autoservei

Accés omnicanal, autoservei disponible i integració amb sistemes de l' entitat, processador i marques

Automatismes

Generació de regles de negoci i implantació de tecnologia de sistemes OCR/ICR de reconeixement d'imatges

Smart Analysis

Pre-anàlisi d' operacions per filtrar els motius possibles de reclamació i filtres de recerca d' operacions per a l' alta d' expedients

Eficència en la gestió

Reducció dels terminis de tramitació d' expedients. Incorpora gestor documental, tractament de bústies de correus i seguiment online de les disputes

Traçabilitat total

Pre-anàlisi d' operacions per filtrar els motius possibles de reclamació i filtres de recerca d' operacions per a l' alta d' expedients

Reporting i seguiment

Tractament d' incidències amb targetes caducades, bloquejades i inexistents; Gestió documental i referència digital en les disputes

Gestió d' expedients

Pre-anàlisi d' operacions

El procés d'alta guiada minimitza el percentatge d'error en la selecció del motiu i permet una gestió òptima de la disputa

Múltiples dades

Les dades aporten informació clau per al procés de la gestió de la disputa i poden ser utilitzades per configurar regles

Comunicacions i alertes

Comunicació de canvis en la disputa o enviar alertes de termini i recordatoris a clients i gestors, mantenint-ne una traçabilitat

Documentació

Documentació generada segons normativa i adaptada a cada motiu de reclamació, minimitzant accions manuals i errors

Automatitzacions

DCLAIMS, disposa d' un motor de regles de negoci que permet la seva adaptació als processos de l' entitat.
Per a una gestió eficient dels processos operatius, DCLAIMS integra diverses comunicacions amb el processador

Pre-anàlisi d' operacions

En l' alta o modificació de la reclamació, s' avaluen les regles de negoci i s' executen automàticament aquelles que compleixin les condicions marcades.

Gestió massiva de documentació

La descàrrega/incorporació massiva de documentació per a múltiples operacions d'una reclamació, agilitza el treball dels agents per a les disputes

Regles periòdiques

Periòdicament, el sistema revisa si hi ha disputes que compleixen les condicions per enviar alertes, recordatoris a client o comunicacions periòdiques a sistemes externs

Segones accions

La gestió integrada de segones accions, a través de les bústies de correu, redueix els temps de gestió manuals i centralitza la gestió en una única eina.

Connector APIs externes

Facilita la connexió amb serveis REST aliens i permet la seva configuració. Permet l' enviament o descàrrega d' informació des de sistemes de tercers.

Informes i indicadors

Informes de seguiment, segons necessitats del client. Indicadors per estats, motius i terminis de gestió.

Seguretat

DCLAIMS és una eina basada en els més alts nivells de seguretat i desenvolupada en base al compliment de les normatives exigides pel sector dels mitjans de pagaments.

Pràctiques de desenvolupament segur

Validació de l' autenticitat dels formats, a través dels bytes màgics de capçalera, per tal d' evitar pujades de fitxers malicioses a través de les interfícies.

Monitoritzada per SOC 24x7

Qualsevol incident de seguretat activarà el nostre equip DFIR, i serà gestionat. Investigació i generació d' informe del cicle de vida complet de l' incident i les evidències pertinents

ISO 27000 i PCI

El tractament de dades, es realitza en punts aïllats del sistema, en compliment de la normativa.

Alertes de seguretat

Gràcies a un SIEM podrem veure un monitoratge en temps real d'esdeveniments, amb notificacions i informació de seguretat, permetent identificar un atac o amenaça.

Aïllament de dades

La solució del client, es desplega en un entorn aïllat amb emmagatzematge de dades a Europa.

Alta disponibilitat

El sistema es troba desplegat en alta disponibilitat a Azure, amb redundància de frontals web, APIs i repositoris de dades.

% automatització de l'eina

Disputes frau
80%
Disputes consum
30%
Disputes error de procés
20%
Disputes efectiu no dispensat
95%
Casos d'Incidències operatives (ops. realitzades amb targetes caducades, etc)
95%
Casos que no permet la normativa segons dades de la transacció i motiu seleccionat pel titular:
95%
Grau de reducció temps d'execució (segons les diferents casuístiques)
20%
esq

Necessites més informació?

Descobreix com podem ajudar-te