Serveis

Especialització, compromís i experiència oferint serveis de qualitat

Serveis de Consultoria i desenvolupaments

Consultoria i Desenvolupament

Som experts en la creació i el desenvolupament de solucions orientades a processos de negoci per a entorns web i mobilitat.

El nostre compromís és total en tot el cicle de vida dels serveis tecnològics, des de l' anàlisi i el desenvolupament fins al seu manteniment sostenible amb la millor qualitat.

Personalització de targetes

Som experts en serveis d'emissió i personalització de targetes intel·ligents.

La nostra oferta cobreix la gestió integral de tots els serveis necessaris per a l' emissió de targetes financeres i privades: consultoria, desenvolupament, personalització, seguretat i serveis de valor afegit.

Serveis de personalització de targetes
Serveis d' externalització de processos de negoci

Externalització de processos de negoci

Com a especialistes en externalització de serveis financers, oferim a les entitats una línia de serveis per cobrir les seves necessitats en els diferents entorns de Back Office que a l'entitat poguessin resultar-li deficitàries, permetent-li centrar-se en els seus processos Core Business

Instal·lació i manteniment

Prestem serveis d'instal·lació, manteniment i reparació en camp de dispositius electrònics, informàtics i ofimàtics multimarca. Posem la nostra capacitat logística a l'abast dels nostres clients per actuar com un centre de distribució centralitzat enfocat al manteniment presencial i no presencial.
Serveis d' instal.lació i manteniment
Serveis de contact center

Contact Center

Posem a disposició dels nostres clients un servei Contact Center orientat a generar valor en les relacions multicanal d'atenció al client. Oferim un servei d'alta qualitat, alta disponibilitat i altes ràtios d'atenció gràcies a la inversió en infraestructures tecnològiques i a l'alt nivell d'acompliment del capital humà destinat a la prestació d'aquest servei.

Laboratori

Oferim serveis integrals de consultoria tècnica, plataforma i personalització de dispositius, reparacions i recondicionament.

Els nostres laboratoris disposen de sales segures amb certificació PCI, per a la injecció de claus segures en dispositius i terminals de pagament.

Serveis de laboratori
Serveis de data analytics

Data Analytics

DATA ANALYTICS és un servei d'outsourcing de gestió de dades, anàlisi i visualització, que Grup Diusframi ofereix als seus clients, abordant-los tot el valor i coneixement per a una millor presa de decisions en diferents àrees del seu negoci.