Grup Diusframi i Grup Inmark signen un acord estratègic

Grup Diusframi i Grup Inmark signen un acord estratègic per distribuir la nostra solució DClaims a Llatinoamèrica

Ambdues companyies s'alien per potenciar el seu creixement a Llatinoamèrica
Fa pocs dies ha sorgit una nova aliança que mira amb optimisme a Llatinoamèrica i la identifica com un interessant mercat per al creixement. Es tracta la rubricada per Grup Diusframi, amb 37 anys d'història com a proveïdor de serveis i solucions tecnològiques per al sector dels mitjans de pagament i, Grup Inmark, que des de fa 46 anys impulsa el creixement de les empreses des de les seves divisions de consultoria i investigació de mercat, així com amb les d'outsourcing comercial.

"L'objectiu de l'acord és potenciar el creixement de totes dues companyies en el mercat llatinoamericà a través de la solució DClaims, que permet gestionar disputes i reclamacions en els processos de pagament", declara Juan Carlos Díaz Usero, president de Grup Diusframi. "Es tracta d'una solució tecnològica d'automatització integral en la gestió de reclamacions en els processos de mitjans de pagament, ja siguin aquestes originades en frau electrònic o físic, o simplement per errors materials", explica amb més detall Manuel López Hernández, president de Grup Inmark.

Els clients de les entitats financeres solen estar insatisfets amb el procediment existent per resoldre la devolució de les compres no reconegudes. En general, des de l'inici de la reclamació, ja sigui presencial, per web, app o per telèfon, fins que el client rep una resposta, poden donar-se situacions d'espera de 30 dies o més. En alguns mercats supera els 90 dies d'espera. En molts països, els reguladors han vist la conveniència de definir temps màxims d'espera que resulten de molt difícil compliment i alt cost per a les entitats financeres.

El motiu principal d' insatisfacció és degut a la complexitat dels processos i el nombre d' actors en les transaccions amb mitjans de pagament electrònics:

  • El titular de la targeta, és a dir, l'amo de la targeta que no reconeix la compra que se li ha cobrat.
  • L'emissor de la targeta, que sol ser una entitat financera.
  • L'adquirent, que és el processador de la transacció, propietari del terminal (POS, TPV físic o virtual) des del qual es realitza el pagament.
  • El comerç on es fa la compra.
  • I finalment la bandera o marca (Visa, Mastercard, American Express, Diners, etc.).

Tots aquests jugadors han intervingut en el procés de la compra no reconeguda i tots ells han de validar si la compra efectivament es va realitzar pel titular o si no ho va fer, per poder declarar procedent o improcedent el reclam. Aquest complex procediment, amb tants actors simultanis i independents entre si, genera que el procés de recerca sigui lent i sigui car per la intervenció personal i manual de molts analistes i tècnics.